News

ए’लएसीमा ची’न र भा’रतका से’नाद्वारा फा’यरिङ, फे’रि भि’डन्त हु’ने ख’तरा

काठमाडौं । चीन र भा’रतको वि’वादित सी’मा क्षे’त्र पू’र्वी ल’द्दाखमा फे’रि त’नाव ब’ढेको छ । सोमबार सी’मा क्षे’त्रमा दु’वै देश’का सै’निकबीच दो’होरो फा’यरिङ भ’एपछि फेरि भि’डन्तको ख’तरा ब’ढेको छ । स’ञ्चार

मा’ध्यमहरूका अ’नुसार दुवै दे’शका सै’निकले ए’क–अर्कालाई प’हिले फा’यरिङ ग’रेको आ’रोप ल’गाएका छन् ।ए’लएसी (सी’मा रेखा)मा तै’नाथ भा’रतीय सै’निकले गै’रकानूनी त’रिकाले वा’स्तविक सी’मा रे’खा पा’र ग’रेर चि’निया सै’निकमाथि चे’तावनीस्वरुप गो’ली (वा’र्निङ श’ट्स) च’लाएको ची’नले आ’रोप ल’गाएको छ ।

ची’नको स’रकारी मि’डिया ग्लो’बल टाइम्सले चि’नियाँ से’नाका प्र’वक्ताको भ’नाइ उ’धृत ग’र्दै भ’नेको छ, स्थि’ति नि’यन्त्रणमा लि’न चि’नियाँ से’ना पनि प्र’तिकार गर्न बा’ध्य भयो ।’ प्र’तिकारस्वरुप ’चि’निया से’नाले पनि

फा’यरिङ ग’रेको ज’नाइएको छ ।भा’रतीय स’माचार एजेन्सी ए’एनआईले पनि पू’र्वी ल’द्दाखमा फा’यरिङ भ’एको उ’ल्लेख ग’रेको छ । क’तिपय भा’रतीय स’ञ्चारमाध्यमले भने पहिले चि’नियाँ सै’निकले फा’यरिङ ग’रेपछि भा’रतीय सै’निक त्य’सको ज’वाफ दि’न बा’ध्य हु’नुपरेको दा’बी ग’रेका छन् ।

तर चि’नियाँ से’नाका प्र’वक्ता व’रिष्ठ क’र्नल जां’ग शि’यूलीले एक ब’यानमा भनेका छन् कि भा’रतीय से’नाको यो क’दमले दुवै दे’शबीच ए’लएसीमा ह’तियार च’लाउन न’पाइने नि’यमको उ’ल्लंघन हो । यसले क’दमले सी’मामा पुनः त’नाव ब’ढाइदिएको उ’नले ब’ताएका छन् ।केही

दिनअघि मात्र दुई देशका सै’निकबीच सो’ही इ’लाकामा झ’डप भ’एको थियो । तर यस क्र’ममा के कति ह’ताहती भ’यो भ’न्नेबारे दुवै दे’शले अ’हिलेसम्म मु’ख खो’लेका छैनन् ।गत जुन १५ मा पनि प’रम्परागत ह’तियारहित भि’डन्त हुँदा क’म्तीमा २० भा’रतीय सै’निक मा’रिएको ब’ताइएको थियो ।

Related Articles

Back to top button